Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και 60kW, συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης.

Η σύνδεση τους στο δίκτυο, μπορεί να υλοποιηθεί:

  • είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής με Τιμής Αναφοράς 157euro/MWh.
  • είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
  • Η διάρκεια της σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι 20χρόνια.

Εγκατάσταση επιτρέπεται σε:

  • γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων,
  • εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα,
  • λιμένες (χερσαία έκταση)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

συχνες ερωτησεις

Για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας απαραίτητες προϋπόθεσεις είναι:

  • ύπαρξη ανεκτού αιολικού δυναμικού μέσου όρου άνω τον 5m/sec,
  • ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση και δυνατότητα πρόσβασης.
  • οι απαιτήσεις για δέσμευση χώρου είναι συνάρτηση του ύψους της ανεμογεννήτριας που θα επιλεχθεί. Ενδεικτικό ανώτερο ακτίνας κύκλου περιμετρικά της θέσης τοποθέτησης 55 μέτρα.
  • συμβουλευτείτε μας ή ρωτήστε τον μηχανικό σας για τις αποστάσεις από σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.(Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, Εθνικοί δρυμοί κ.λ.π.)

.

Για μία εγκατάσταση, με αιολικό δυναμικό (5m/s – 8 m/s), η μέση παραγωγή ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια των 60KW είναι περίπου 190 έως 300 MWh/έτος.

 H εγγυημένη από το κράτος τιμή καθορίζεται σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 – ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020 και την απόφαση ΡΑΕ 26/03/2020 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος 60kW, με τιμή πώλησης 157 ευρώ/MWh. ‘Ετσι μπορούμε να υπολογίσουμε σε αιολικό δυναμικό 8m/sec, ένα καθαρό ετήσιο έσοδο της τάξης των 47,000 ευρώ/έτος.  

Το συνολικό κόστος της δαπάνης περάτωσης ενός τέτοιου έργου, κυμαίνεται μεταξύ 260.000 έως 300.000 ευρώ.

Γνωρίζοντας πως η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι 20χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πως θα έχουμε απόσβεση σε 5 έως 6 χρόνια και μια εξαιρετικά συμφέρουσα απόδοση του κεφαλαίου επένδυσης, της τάξεως του 10% έως 15%.

Φυσικά για τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο, αλλά ανεκτό αιολικό δυναμικό η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.

Ρωτήστε μας για ανεμογεννήτριες κατάλληλες για χαμηλό αιολικό δυναμικό.

Ο συνολικός χρόνος μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασής σας, εκτιμάται σε 1,5 χρόνο. Το χρονοδιάγραμμα, περιλαμβάνει την αδειοδοτική διαδικασία στο μεγαλύτερο ποσοστό. Η εγκατάσταση μιάς ανενεμογεννήτριας 60KW θέλει συνήθως 6-7 ημέρες.  

Πράγματι αναλύοντας τα διαθέσιμα μοντέλα της αγοράς, τις αποδόσεις και τις τιμές τους, διαπιστώνουμε ότι και οι ανεμογεννήτριες μικρότερης ισχύος προσφέρουν ταχύτατες αποσβέσεις και αξίζουν την επένδυση. Ναι λοιπόν, στο επενδυτικό σχέδιο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας. 

Ίσως η καλύτερη ευκαιρία για ένα σύστημα συμψηφισμού που θα  ελαχιστοποιήσει τις οφειλές  στον ΔΕΔΔΗΕ. Mια μικρή και οικονομική ανεμογεννήτρια είναι λύση.

Έχετε κιάλλες ερωτήσεις; 

KW
KWh/έτος
κέρδος ευρώ /έτος