Νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα Α/Γ 60KW

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτημάτων για σύμβαση παραγωγής- πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ανεμογεννήτριες.

Τέλος στην αναμονή για τους επενδυτές.

Μια επένδυση που θα στηρίξει την επενδυτική επιχειρηματικότητα, θα ανοίξει τις θέσεις εργασίας για πλήθος ειδικοτήτων και σε κάθε περίπτωση θα είναι απολύτως φιλική με το περιβάλλον και τις προσταγές της αειφόρου ανάπτυξης.

Με την πλέον κατάλληλη τεχνολογία ΑΠΕ για την χώρα μας, κάνουμε τώρα τα σωστά βήματα επένδυσης, για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά μας οφέλη.

Είναι η καλύτερη χρονική συγκυρία να επενδύσουμε χωρίς ρίσκο και αβεβαιότητα, εφόσον η αγορά της ενέργεια έχει πλέον κατασταλάξει και γνωρίζουμε την λειτουργία των αποδόσεων και των συμβάσεων με τον ΔΕΔΔΗΕ.

νομοθετικό Πλαίσιο

Οι υπηρεσίες μας

Με την πολύχρονη εμπειρία μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας, την εκπόνηση και υποβολή φακέλου, την μελέτη και κατασκευή του αιολικού σταθμού σας.

Με το πλέον καταρτισμένο, επιστημονικό προσωπικό, διαλέγουμε και προτείνουμε την κατάλληλη ανεμογεννήτρια για την εγκατάσταση σας.

Παρέχουμε εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ώστε να συνταχθεί ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για τραπεζικό δανεισμό.

Εκπονούμε τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική μελέτη και διεκπεραιώνουμε της αδειοδοτικές διαδικασίες σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια του εξοπλισμού σας με τις πιό συμφέρουσες τιμές και τις καλύτερες αποδόσεις και εγγυήσεις.

Κατασκευάζουμε τα πιο αξιόπιστα έργα, με ΤΕΧΝΙΤΕΣ που σέβονται όπως και εμείς, την γή και τα φυσικά μας τοπία και προωθούν το πνεύμα της αιφορείας για ένα μέλλον βιώσιμο και εύπορο.

Σεβόμαστε τον πελάτη μας και τον στηρίζουμε έμπρακτα σε βάθος χρόνου.

Σεβόμαστε το περιβάλλον

Γνωρίζουμε τις ΑΠΕ

Πετυχαίνουμε τους στόχους μας

Εξυπηρετούμε από απόσταση


TURBINETECH WIND ENGINEERING

χρόνια εμπειρία
στην ενέργεια
εγκαταστημένα MW